תכנית ל' – תכנון שכונות עבר הירקון

תוכנית ל' מגדירה את תכנון שכונות עבר הירקון, וחלה על כל התחום הנמצא מצפון לנחל הירקון. למרות שהתוכנית אושרה בשנות החמישים, סעיפים רבים מתוכה עדיין תקפים היום ובכלל זה פארק הירקון ואחוזי הבניה בו,  הגדרות שטחים ציבוריים לבנייני ציבורי ולגנים ציבוריים, % הבניה המותרים, שימושים מותרים ועוד.

תכנית ל' TasritL