• תוכניות אב בתל אביב יפו

    תוכניות האב הינן ביטוי התפיסה התכנונית המיועדת לאזור נבחר ומשמשות במקרים רבים כחלופה לתוכנית מתאר משום שאינן כפופות לחוק התכנון והבניה. כך, למרות שהתוכניות אינן בעלות תוקף חוקי (סטטוטורי) הן מנחות את אופן הפיתוח בתוכניות בינוי נקודתיות (תב"ע). מסיבה זו יש חשיבות רבה לתוכן תוכניות אלו. לתפיסתי שיתוף הציבור בעת הכנת תוכניות אלו הכרחי, ויש להטמיע את עמדות הציבור לתוכן. תוכניות אב מוסכמות מייצרות אמון…

    המשך קריאה