דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 7.1.08

בדיון ידונו בין היתר התוכניות הבאות: מתחם תשרי מזרח אישור מחודש להפקדה, צומת הפיל דיון בהפקעה, מתחם טאגור- דיווח שהתכנית התקבלה בועדה המחוזית לפי סעיף 62ב', איחוד וחלוקה קאנטרי קלאב – דיון בהפקדה (2) – תוספת לתב"ע שתופקד, תכנית עיצוב אדריכלי לתבע 3204 הרכבת 56-58, תכנית מתאר תל-אביב – יפו דיווח לועדה על התקדמות הכנת התכנית, אלחנן ג' דיון בהפקדה, סיירובן דיון בהפקדה (2) ומתחם קולנוע ת"א דיון בדיווח.
הישיבה תתקיים ביום רביעי הקרוב, ה- 7.1.08 במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3, חדר 302. הישיבה פתוחה לציבור.

סדר יום הועדה המקומית 7.1.09

 

הוספת תגובה: