פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 24.9.08- תכנית לשטחי ציבור בפלורנטין

פרוטוקול ועדה מקומית 24.9.08 – תכנית לשטחי ציבור בפלורנטין

הוספת תגובה: