חוברת תוכניות בנייה ופוטנציאל פיתוח בת"א-יפו לשנת 2009

לחצו על הכותרת בכדי לצפות בתוכניות הבנייה המאושרות והמתוכננות ברחבי העיר, בחלוקה על-פי הרבעים השונים. בכל רובע תמצאו טבלה ובה פירוט של כל תוכניות הבנייה הנמצאות בשלבי תכנון ואת התוכניות המאושרות שטרם מומשו, ומפה המציגה את מיקומם.

חוברת תוכניות בנייה 2009

בפנים תמצאו מידע סטטיסטי ותכנוני על התפתחות השטח הבנוי בת"א-יפו לפי סוגי בנייה: מגורים, תעסוקה ובנייה גבוהה, ועל הפוטנציאל התכנוני של העיר.

תוכניות הבנייה רובע 1 – עבר הירקון מערב

תוכניות הבנייה רובע 2 – עבר הירקון מזרח

תוכניות הבנייה רובע 3 – הצפון הישן

תוכניות הבנייה רובע 4 – הצפון החדש

תוכניות הבנייה רובע 5 – לב העיר

תוכניות הבנייה רובע 6 – מרכז העסקים

תוכניות הבנייה רובע 7 – יפו

תוכניות הבנייה רובע 8 – דרום

תוכניות הבנייה רובע 9 – מזרח

הוספת תגובה: